Enhetsprofil

Forskning

Blodbildning (hematopoes) är ett välbalanserat system som kräver både stabilitet och flexibilitet. De hematopoetiska stamcellerna (HSC), varifrån samtliga mogna blodceller härstammar har varit föremål för intensiv forskning under flera decennier men vi vet fortfarande lite om hur de regleras. Forskningen i vår grupp syftar därför till att förstå hur HSCs regleras på molekylär nivå och särskilt under fysiologisk stress såsom blödning, infektion eller cellgiftsbehandling. Vi fokuserar på (1) hur dessa olika typer av stress påverkar HSCs metabolism och heterogenitet, (2) hur HSCs hanterar dem samt (3) vilka interna och externa faktorer som reglerar HSCs stressrespons. Detta är avgörande för att förstå både normal och malign hematopoes (som leder bl.a. till leukemi) och lika viktigt i syfte att utveckla nya teknologier för att expandera och producera funktionella blodceller för transplantation och transfusion.

Beskrivning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi

Fria nyckelord

  • Hematopoies
  • erytropoes
  • ovikt proteinstress
  • röd blodkropp
  • gallsyra

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren