Stem Cells, Aging and Neurodegeneration

  • Besöksadress

    Universitetssjukhuset

    22184 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

I vår grupp är vi intresserade av hur åldrande och åldersrelaterade sjukdomar påverkar hjärnans olika celler och hur vi kan använda stamceller för att studera och behandla sjukdomar i hjärnan. Vi använder oss av av nyskapande stamcells, reprogrammerings och genmodiferande teknologier för att studera hur genetiska processer involverade i åldrande och neurodegenerativa sjukdomar påverkar bildandet och funktionen av olika neurala celler. VI har också ett intresse i basal stamcellsbiologi med fokus på nervstamceller i den vuxna och åldrande hjärnan. Våra mål är att utveckla cellbaserade modeller för åldrande och degeneration av den mänskliga hjärnans celler, undersöka mekanismer ansvariga för dysfunktion i neurala celler och nervstamceller i den åldrande och sjuka hjärnan samt att undersöka reglering av nervcellsnybildning.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren