Enhetsprofil

Forskning

I vår grupp är vi intresserade av hur åldrande och åldersrelaterade sjukdomar påverkar hjärnans olika celler och hur vi kan använda stamceller för att studera och behandla sjukdomar i hjärnan. Vi använder oss av av nyskapande stamcells, reprogrammerings och genmodiferande teknologier för att studera hur genetiska processer involverade i åldrande och neurodegenerativa sjukdomar påverkar bildandet och funktionen av olika neurala celler. VI har också ett intresse i basal stamcellsbiologi med fokus på nervstamceller i den vuxna och åldrande hjärnan. Våra mål är att utveckla cellbaserade modeller för åldrande och degeneration av den mänskliga hjärnans celler, undersöka mekanismer ansvariga för dysfunktion i neurala celler och nervstamceller i den åldrande och sjuka hjärnan samt att undersöka reglering av nervcellsnybildning.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren