Enhetsprofil

Beskrivning

Johan Flygare är forskargruppsledare för forskargruppen

Forskning

Vi studerar bildandet av de vanligaste cellerna i våra kroppar, de röda blodkropparna. Vi är särskilt intresserade av hur denna process är reglerad och vad som går fel när människor får blodbrist eller anemi och hoppas att forskningen skall leda till säkrare och mer effektiva behandlingar. Två huvudmål för gruppen är. 1. Utveckla nya terapier för patienter med anemi som idag saknar effektiv behandling. - Vi screenar för nya måltavlor och läkemedelskandidater för behandling av anemi. Dessa valideras bl a musmodeller och på celler från patienter med svår medfödd anemi. 2. Att förstå utvecklingsprocessen för bildning av röda blodkroppar. - Gruppen var den första som lyckades programmera om hudceller direkt till röda blodkroppar. Genom upptäckten kunde vi definiera den genetiska kod som instruerar en cell att bilda röda blodkroppar. - Genom att leta efter små förändringar i arvsmassan har vi hittat flera tidigare okända gener som är nödvändiga för produktion av röda blodkroppar.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Cell- och molekylärbiologi

Fria nyckelord

 • Blod
 • stamceller
 • röda blodkroppar
 • erytrocyter
 • blodbrist
 • anemi
 • Diamond-Blackfans anemi
 • direkt reprogrammering
 • hemoglobin
 • erytropoes

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren