StemTherapy: National Initiative on Stem Cells for Regenerative Therapy

Enhetsprofil

Beskrivning

In 2009, a nationwide initiative was established in order to lead and develop world-leading research in Sweden. Lund University received strategic research funding from the Swedish Foundation for Stategic Research and the Swedish Government for 12 strategic research areas (SRAs) of excellence. Of these 12 SRAs, StemTherapy (the strategic research area for Stem Cells and Regenerative Medicine) continues to be supported by this funding. The StemTherapy environment includes all 33 Stem Cell Center research groups, as well as four research groups at Uppsala University.

Forskning

Målet för StemTherapy är att lindra mänskligt lidande till följd av kroniska sjukdomar och skador. Detta gör vi genom att stödja omsättningen av grundforskning om stamceller i nya behandlingssätt och botemedel som tillgodoser de högst ställda etiska, vetenskapliga och medicinska krav. Forskningsmiljön StemTherapy främjar stark grundforskning och translationell forskning inom tre stora kliniska och tvärvetenskapliga områden:

neurovetenskap

hematologi och

diabetes.

Vi investerar framför allt i marknadsledande anläggningar med teknik som möjliggör grundforskning och translationell/klinisk forskning på hög internationell nivå.

För mer information om detta strategiska forskningsområde, vänligen besök SCC/StemTherapy.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren