Enhetsprofil

Beskrivning

Strategiska partnerskap och nätverk samordnar, handlägger och kvalitetssäkrar universitetsgemensamma internationella partneravtal, projekt och finansieringsprogram (Erasmus, Linneus-Palme, Nordplus, m fl) relaterade till utbildning och forskning. Enheten ger strategiskt stöd åt universitetsledningen och stöttar hela universitetet i frågor kring internationalisering, både internationellt och på hemmaplan. Enheten ger också service och stöd åt områden, institutioner, samt sektioner inom den gemensamma förvaltningen. I detta arbete ingår omvärldsbevakning och informera om förutsättningar för internationell mobilitet, utvecklingssamarbete och finansieringskällor; följa trender, utveckling och utvecklingsmöjligheter av högre utbildning i samarbetsregioner; samt initiera och tillsammans med verksamheten implementera nya internationella mobilitets- och samarbetsaktiviteter. Enheten samordnar också universitetets deltagande i universitetgemensamma nätverk såsom Universitias 21 och SANORD.

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
  • How do we scale up Africa-Europe academic and scientific cooperation?

    Rickard Eksten (organisatör), Per Björkman (inbjuden talare), Aryeetey Ernest (inbjuden talare), Martin Melin (inbjuden talare), Cecilia Christersson (inbjuden talare), Caroline Sundberg (organisatör), Stephen Hwang (inbjuden talare), Abdellah Abarkan (inbjuden talare), Adipala Ekwamu (inbjuden talare), Jonas Ewald (inbjuden talare), Fadila Boughanemi (inbjuden talare), Sara Gräslund (ordförande) & Pär Svensson (medverkande)

    2022 feb. 4

    Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs