Enhetsprofil

Beskrivning

Regeringen beslutade 2009 om en satsning på strategiska forskningsområden, som ett led i att skapa världsledande forskning, på rekommendation av Vetenskapsrådet, Fas, Formas, Vinnova och Energimyndigheten.

Lunds universitet har 11 strategiska forskningsområden, vars verksamhet spänner över i princip alla fakulteter och ofta är tvärvetenskaplig, för vilka LU årligen erhåller ca 190 MSEK i öronmärkta medel.

Forskning

2 miljöer leds av Lunds universitet

Nanovetenskap - NanoLund; Mellanösternstudier - MECW

6 miljöer leds av Lunds universitet i samarbete med:

Göteborgs universitet: Biodiversitet och ekosystemtjänster - BECC; Neurovetenskap - MultiPark

Uppsala universitet: Epidemiologi - EpiHealth; Diabetes - EXODIAB; Stamceller - StemTherapy

Chalmers, Göteborgs universitet, KTH, Linnéuniversitetet, SMHI: Klimat - MERGE

3 miljöer leds av annat lärosäte

Chalmers: Industriell hållbarhetsforskning - SPI

Linköpings universitet: IT-kommunikation - ELLIIT

Uppsala universitet: e-vetenskaper - eSSENCE

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren