• BesöksadressVisa på karta

    Scheelevägen 15B (Ideon Science Park, Alfa 5-6)

    22363 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Strategi, eller Strategic Management, handlar om mekanismer och faktorer som skapar och förklarar skillnader i organisatorisk prestation. Det innehåller frågor kopplade till samhälle, branscher, produkt- och faktormarknader, samt inte minst organisationsinterna ledarskapsprocesser och kapabiliteter. Således är vår forskningsbas bred och bygger på beroende variabler såsom prestation, lönsamhet, konkurrensfördel, avkastning, affärs- och verksamhetsutveckling och tillväxt, samt oberoende variabler såsom resurser, kompetenser och kapabiliteter, värdekedjor, styrning, struktur, beslutsprocesser, kultur m.m. Företagsvärlden sägs ofta befinna sig konstant förändring, och vår utbildning och våra forskningsprogram reflekterar dessa förändringar. Vi studerar traditionella såväl som mer kontemporära fenomen inom samhälle och näringsliv, och vi gör det med hjälp av etablerade såväl som emergenta teoriområden.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren