Stroke Imaging Research group

 • BesöksadressVisa på karta

  Centralblocket, Skånes universitetssjukhus, plan 4

  221 85 Lund

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Centralblocket, Skånes universitetssjukhus

  221 85 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Nya medicinska framsteg har gett effektiva verktyg för att framgångsrikt behandla ischemisk stroke, men de flesta patienter kommer för sent för att dra nytta av behandlingen. Tidig strokedetektion och diagnostik är därför avgörande för att möjliggöra expansion av de effektiva behandlingarna till en större del av strokepatienterna. Det var frustrationen att ha tillgång till en effektiv behandling, men att bara en mindre del av patienterna kom i tid för att dra nytta av den, som ledde till att vårt team formerades för att utveckla nya metoder för tidig indikation och diagnostik av stroke. Region Skåne är en idealisk plats att utveckla sådana innovativa metoder, eftersom universitetet, universitetssjukhuset och ledande teknikföretag alla ligger inom bekvämt gångavstånd. – Vårt övergripande mål är att öka andelen patienter som behandlas för akut stroke genom nya metoder för tidig detektion och diagnostik.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Matematisk analys
 • Signalbehandling
 • Inbäddad systemteknik
 • Medicinsk bildbehandling
 • Medicinsk laboratorie- och mätteknik
 • Neurologi
 • Radiologi och bildbehandling

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren