Strukturell infektionsmedicin

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Min forskargrupp fokuserar på att studera värd-patogen protein-protein interaktioner på strukturell och molekylär nivå. De huvudsakliga forskningsfrågorna angår ostrukturerade bakteriella virulensfaktorer och deras interaktioner med det medfödda immunsystemet. Denna forskning är grundläggande inom medicinsk mikrobiologi och infektionsmedicin, och syftar till att identifiera potentiella terapeutiska mål för att bekämpa sjukdomar orsakade av olika patogener. En mer ingående förståelse av protein-protein interaktionsgränssnitten mellan värd och patogen, tillsammans med högupplösta strukturella modeller på dessa komplex, är avgörande för utvecklingen av nya läkemedel och vacciner. De huvudsakliga metoderna vi använder inkluderar kvantitativ affinitetsproteomik samt strukturell proteomik, tillsammans med elektron kryo-mikroskopi.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren