Enhetsprofil

Beskrivning

Sektionen Student och utbildning tillhör universitetets gemensamma förvaltning och arbetar med stöd till universitetet och dess studenter i både utbildningsnära och strategiska frågor. Vi erbjuder studenter vägledning, studiestöd och förebyggande och behandlande hälsofrämjande insatser. Sektionen ansvarar även för antagning av studenter, förvaltar olika studieadministrativa datasystem samt handlägger examensansökningar. Därutöver arbetar sektionen med universitetsövergripande kvalitetssäkringsfrågor samt analys och uppföljning inom sektionens områden. Sektionen stödjer också det universitetsgemensamma arbetet med studenternas arbets- och studiemiljö, jämställdhet och lika villkor. Dessutom utgör sektionen stöd till universitetets utbildningsnämnd. Besöksadress: Genetikhuset, Sölvegatan 29 B, Lund.

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren