Enhetsprofil

Beskrivning

Mottagande, mobilitet och service hanterar uppgifter som rör in- och utresande studenter och service för universitetets svenska och internationella studenter. Vi hanterar mobilitet via Lunds universitets gemensamma utbytesavtal, inklusive University of California, och den gemensamma mottagningen för inresande internationella studenter. I mobilitetsarbetet ingår också ansvar för mobilitetsdatabaser, Study Abroad, aktiviteter inom nätverket Universitas 21, Erasmuspraktik, International Credit Mobility och hantering av Crafoordska stiftelsens resestipendium. Studentreceptionen / International Desk är en del av avdelningen. Receptionen hanterar studie- och allmänna frågor via besök, e-post och telefon.