• Telefon+46462224386, +46462224377

Enhetsprofil

Hos Studenthälsan kan studenter få stöd och hjälp med bekymmer som kan påverka studierna, till exempel stress, prestationsångest, oro, alkoholproblem eller sömnsvårigheter. Studenthälsans arbete är både behandlande och förebyggande. Utöver individuella samtal erbjuds bland annat föreläsningar, workshoppar, gruppsamtal och kurser. Mer information för studenter: www.lu.se/studenthalsan Mer information för medarbetare: www.medarbetarwebben.lu.se/studenthalsan

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren