Enhetsprofil

Beskrivning

Avdelningen Studentstöd och lärande ger service och stöd till studenter och består av tre arbetsgrupper: Pedagogiskt studentstöd, Studieverkstaden och SI-verksamhet.

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren