SI-verksamhet (Supplemental Instruction)

Enhetsprofil

Beskrivning

SI hjälper studenter att lyckas på utvalda, ofta inledande, svåra kurser. Under ett SI-pass samarbetar studenter under ledning av en äldre student. Här utvecklar studenterna strategier och en fungerande studieteknik. Europeiskt Centrum för SI-PASS samordnar SI i Europa och arbetar centralt med SI vid Lunds universitet. Vid Lunds universitet erbjuds SI vid sju fakulteter. Mer information om Europeiskt Centrum för SI-PASS: www.si-pass.lu.se. Mer information om SI vid Lunds universitet: https://www.si-pass.lu.se/om-si-pass/si-pass-vid-lunds-universitet

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren