• Telefon+4646147298
  • BesöksadressVisa på karta

    Skånes Universitetssjukhus

    221 85 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Till avdelningen hör följande sjukvårdsenheter vid Skånes Universitetssjukhus Lund: kirurgiska kliniken

Forskning

Experimentell och klinisk forskning pågår i avsikt att förbättra förståelse för, diagnostiken och behandlingen av kirurgiska sjukdomar. Viktiga forskningsområden är esofaguscancer, levercancer, endokrina buktumörer och bröstcancer. Portal hypertension, pankreatit, inflammatorisk tarmsjukdom, hyperparathyreoidism. Nutrition vid kirurgi/trauma, abdominell sepsis. Kirurgisk omvårdnad.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren