Enhetsprofil

Beskrivning

Studieverkstaden erbjuder studenter individuell handledning, workshops och föreläsningar i studieteknik och akademiskt skrivande på svenska och engelska. Verksamheten är öppen för alla studenter vid Lunds universitet. Vi samarbetar även med fakulteterna. Mer information för studenter: www.lu.se/studieverkstad. Mer information för medarbetare: www.medarbetarwebben.lu.se/studieverkstad

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren