Gravarkeologiska forskargruppen – Död, begravning och social identitet

Enhetsprofil

Forskning

Denna mångvetenskapliga grupp består av forskare och doktorander vilka på olika sätt ägnar sig åt studiet av döden, begravning, tafonomi, ritual, religion och social identitet. Syftet med gruppen är att främja utbytet av idéer, metoder och teoretiska perspektiv. Speciellt utforskar vi skärningspunkten mellan arkeologi och historisk osteologi i studiet av död och begravning.

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren