• Besöksadress

  Professorsgatan 1 (3:e vån)

  Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 118

  221 00 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Forskningsverksamheten skall behandla grundläggande fenomen och med kunskaper om dessa besvara frågeställningar sprungna ur industriella och samhälleliga behov. Målet är att aktiviteterna skall ske på en tekniskt och vetenskapligt internationell spetsnivå. Resultaten från den grundläggande forskningen i form av verktyg; modeller, mätmetoder och en databas skall tjäna som underlag till fenomen/produktinriktade projekt inom andra delar av CECOST-programmet. Databasen skall även göras tillgänglig för andra nationella förbränningsinriktade projekt för att ge optimal nytta inom det samlade energi- och miljöområdet. Forskarskolan ska erbjuda för området relevanta kurser, främst till doktorander inom de olika forskningsprogrammen, men även till deltagare från industrin. Kurserna ska använda ett tvärvetenskapligt angreppssätt för att därigenom förmedla kunskap från ett stort antal discipliner och lägga grunden för kompetens, god förståelse och gott samarbete mellan aktörer verksamma inom olika delar av förbrännings

Beskrivning

Centre for Combustion Science and Technology, CECOST, grundades 1996 vid Lunds Tekniska Högskola i nära samarbete med Chalmers Tekniska Högskola och Kungliga Tekniska högskolan. Ursprungligen var centret helt finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), men sedan 2002 är forskningsprojekten finansierade av Statens Energimyndighet tillsammans med svensk industri medan SSF fortsatte att finansiera forskarskolan under ett antal år. Sedan 2016 finansieras forskarskolan av LTH.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren