Utbildningsenheten

Enhetsprofil

Beskrivning

Utbildningsenheten vid Medicinska fakultetens kansli samlar fakultetens utbildningsadministration. Enheten utgörs av fyra avdelningar.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren