The Educational Technology Group

Enhetsprofil

Forskning

Educational Technology Group består av seniorforskare, doktorander och masterstudenter vid Lunds och Linköpings Universitet. Gruppen utvecklar "en ny generation digitala läromedel" med två syften: (1) att användas som forskningsinstrument för att studera lärprocesser, och (2) att fungera som pedagogiska verktyg av hög kvalitet för unga (4-14 år).

HEMSIDA:
http://www.lucs.lu.se/educational-technology

Den F&U som Educational technology group bedriver har två mål. Vi utvecklar och använder smart teknologi för att UTFORSKA och STÖDJA lärande och utbildning.

Ett litet urval av frågor vi utforskar:

- När kan barn lära sig saker själva genom att undervisa någon annan, och hur relaterar det till förmågan att lösa false belief uppgifter, förstå perspektiv, osv?

- Går det att stödja små barns utveckling av taluppfattning med ett Teachable-Agent-lärspel? Vilken roll spelar, i så fall, den sociala interaktionen för deras motivation och utveckling?

- Hur agerar olika elever när de inte längre gör framsteg i sitt lärande, och hur skapar de mening i en sådan situation och av det egna agerandet i situationen?

- Kan förhållningssätt i icke-framstegs-situationer påverkas av olika pedagogiska ansatser?

- Kommer lärandet av historia för två grupper 10-11-åringar skilja, om båda har en digital elev att undervisa (TA), men ena gruppen har en ordinär TA och andra gruppen en "utmanar"-TA ?

- Hur viktig är den precisa tidsliga koordinationen mellan tal och gest för en betraktares förmåga att förstå vad som kommuniceras? Hur viktig är den för barn och unga med kommunikativa svårigheter?

Mycket av vårt arbete sker på skolor och förskolor, i samarbete med elever och lärare. Ett viktigt mål för oss är att exemplifiera och illustrerar vad en ny generation digitala läromedel kan komma att erbjuda, och inte minst att bidra till att ribban höjs för digitala läromedel.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren