• Besöksadress

  Tegnérsplatsen 4

  Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 196

  221 00 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

The International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) is an international and interdisciplinary centre of excellence at Lund University. We advance knowledge on how to catalyse the transition to low-carbon and resource efficient economies across different levels of governance and management. We conduct research across the themes of international and national policy intervention, urban governance and experimentation, business management and practice, and consumption governance.

Beskrivning

Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) är ett internationellt och tvärvetenskapligt centrum som bedriver forskning och utbildning vid Lunds universitet. Vi bidrar till hållbarhetslösningar åt myndigheter och näringsliv genom forskning inom styrningsprocesser, policyutvärdering och affärsmodeller såväl som utveckling av visioner och scenarier för en hållbar framtid.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren