The Liquid Biopsy och Tumörprogression i Bröstcancer

 • Besöksadress

  Sverige

Enhetsprofil

Metastaserande bröstcancer är en ledande dödsorsak bland medelålders kvinnor. Målsättningen med vår forskning är att studera de två mekanismerna för spridning; lymfogen och hematogen, och att karakterisera spridda tumörceller, i förhållande till patienters sjukdomsförlopp i kliniska kohorter. Även synkrona lymfkörtelmetastaser visar tecken på tumörprogression jämfört med primärtumören med betydelse för den enskilda patientens prognos. I manifesta fjärrmetastaser och hos cirkulerande tumörceller (CTC) i perifert blod är denna tumörevolution än mer framträdande. I CTC-MBC studien (Clinical Trials NCT01322893) inkluderas patienter med metastaserande bröstcancer och sekventiella blodprover samlas in för kvantifiering och molekylär karaktärisering av CTCs med CellSearch®, och även serum- och plasmaprover från samma provtagningar analyseras, s.k. ”liquid biopsies”. Med en särskild utarbetad teknik kan sedan uttryck av prediktiva markörer hos CTCs karaktäriseras i realtid.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Cancer och onkologi

Nyckelord

 • Bröstcancer
 • cirkulerande tumörceller
 • prognostiska faktorer

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • World Cancer Day 2020

  Susanne Dieroff Hay (medlem av programkommitté), Björn Ohlsson (medlem av programkommitté), Lisa Rydén (medlem av programkommitté), Mats Jerkeman (medlem av programkommitté), Karin Leandersson (medlem av programkommitté), Leena Liljedahl (medlem av programkommitté), Pia Berntsson (medlem av programkommitté), Kristian Pietras (talare), Lisa Ryden (talare), Björn ohlsson (talare), Mats Jerkeman (talare), Ulf Malmqvist (talare), Pia Dellson (talare) & Maria Bjerstam (talare)

  2020 feb. 4

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat konferens

  Fil