• Besöksadress

    Universitetssjukhuset

    22184 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Lundbystudien etablerades i den internationella traditionen av deskriptiv epidemiologi i mitten av 1900-talet. Tillsammans med Lundbystudien etablerades flera andra studier med internationellt rykte, bl.a. Stirling County Study (Canada). Lundbystudien pågår fortfarande och är den enda studien i världen av incidensvärdering som baseras på en personbaserad långtidsuppföljningsdesign. Det har gjorts flera personliga fältundersökningar; 1947, 1957, 1972 och 1997, varav den senaste alltså var en 50-årsuppföljning. Data är av hög kvalitet, validerade genom personliga intervjuer (gjorda av specialistkompetenta psykiatriker) av probanderna och diagnoserna har validerats mot olika klassifikationssystem som varit i bruk sedan 1947, där det senaste är DSM IV. Totalt var det cirka 42% av befolkningen som någon gång i livet lidit av mental ohälsa. Den mentala hälsan i befolkningen har följts i ett mycket långt perspektiv, vilket är av värde för att bedöma behov av preventiva åtgärder. Bakgrundsfaktorer har också studerats

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri

Nyckelord

  • mentala hälsa
  • DSM IV

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren