• Besöksadress

    Sölvegatan 39

    Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Forskningsområdet är teoretisk kemi, speciellt kvantkemi: Utveckling av kvantkemisk metodik och datorprogram för kvantkemiska beräkningar. Tillämpningar inom områden som kemiska reaktionsmekanismer, molekylär spektroskopi, fysikaliska egenskaper, intermolekylär växelverkan m.m.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren