• Besöksadress

  Sölvegatan 14 A

  223 62 Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 43

  221 00 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Gruppen i teoretisk partikelfysik studerar materians minsta beståndsdelar och hur dessa växelverkar med varandra. När partiklar bringas att kollidera vid höga energier, t.ex. vid den stora LHC-acceleratorn vid CERN, så dominerar stark växelverkan. Denna beskrives av en teori kallad QCD, som formuleras i matematiska ekvationer så komplicerade att de inte kan lösas exakt. Istället utvecklas approximativa men mycket sofistikerade och detaljerade datorsimuleringar av kollisionsprocesserna i vår grupp. Dessa s.k. Lundamontecarlos användes världen över för att tolka experimentella resultat. Komplementär information erhålles genom precisionsmätningar vid lägre energier, t.ex. i sönderfall, och vi utvecklar aktivt teoretiska beskrivningar av detta. QCD är del i en större teori, standardmodellen. Men även om denna är väldigt framgångsrik så har den sina begränsningar och brister, och därför utvecklas modeller som söker gå bortom den. Gruppen deltar också i denna sorts studier.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • Forskarutbildning i gränslandet

  Torbjörn Lundberg (deltagare), Sandra Hellstrand (talare), Sigbritt Karlsson (talare), Anders Söderholm (talare), Christian Stråhlman (talare) & Robert Andersson (talare)

  2021 maj 5

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

 • CLASH online seminar

  Torbjörn Lundberg (deltagare) & Tuomas Lappi (inbjuden talare)

  2021 maj 20

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i workshop/ seminarium/ kurs

 • Taming the accuracy of event generators (Part 2)

  Torbjörn Lundberg (deltagare), Silvia Ferrario Ravasio (organisatör), Pier Monni (organisatör), Stefan Prestel (organisatör), Emanuele Re (organisatör), Peter Richardson (organisatör), Marek Schönherr (organisatör), Gavin Bewick (deltagare), Cody B. Duncan (deltagare), Leif Gellersen (deltagare), Aleksas Mazeliauskas (deltagare), Rok Medves (deltagare), Zoltán Nagy (deltagare), Peter Skands (deltagare), Simon Plätzer (talare), Christian T Preuss (talare), Alan Price (deltagare), Emanuele Re (deltagare), Gavin P. Salam (talare), Steffen Schumann (deltagare), Andrzej Siódmok (talare), Torbjörn Sjöstrand (talare), Aron Mees van Kampen (deltagare), Robert Jan Verheyen (talare) & Bryan Webber (deltagare)

  2021 aug 232021 aug 27

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i workshop/ seminarium/ kurs