Enhetsprofil

Forskning

Gruppen i teoretisk partikelfysik studerar materians minsta beståndsdelar och hur dessa växelverkar med varandra. När partiklar bringas att kollidera vid höga energier, t.ex. vid den stora LHC-acceleratorn vid CERN, så dominerar stark växelverkan. Denna beskrives av en teori kallad QCD, som formuleras i matematiska ekvationer så komplicerade att de inte kan lösas exakt. Istället utvecklas approximativa men mycket sofistikerade och detaljerade datorsimuleringar av kollisionsprocesserna i vår grupp. Dessa s.k. Lundamontecarlos användes världen över för att tolka experimentella resultat. Komplementär information erhålles genom precisionsmätningar vid lägre energier, t.ex. i sönderfall, och vi utvecklar aktivt teoretiska beskrivningar av detta. QCD är del i en större teori, standardmodellen. Men även om denna är väldigt framgångsrik så har den sina begränsningar och brister, och därför utvecklas modeller som söker gå bortom den. Gruppen deltar också i denna sorts studier.

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • Exploring mixed lepton-quark interactions in non-resonant leptoquark production at the LHC

  Gonçalves, J., Morais, A. P., Onofre, A. & Pasechnik, R., 2023 nov., I: Journal of High Energy Physics. 2023, 11, 147.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  Öppen tillgång
 • Particle physics at the European Spallation Source

  Abele, H., Alekou, A., Algora, A., Andersen, K., Baeßler, S., Barron-Pálos, L., Barrow, J., Baussan, E., Bentley, P., Berezhiani, Z., Beßler, Y., Bhattacharyya, A. K., Bianchi, A., Bijnens, J., Blanco, C., Kraljevic, N. B., Blennow, M., Bodek, K., Bogomilov, M., Bohm, C., & 159 andraBolling, B., Bouquerel, E., Brooijmans, G., Broussard, L. J., Buchan, O., Burgman, A., Calén, H., Carlile, C. J., Cederkall, J., Chanel, E., Christiansen, P., Cirigliano, V., Collar, J. I., Collins, M., Crawford, C. B., Morales, E. C., Cupiał, P., D’Alessi, L., Damian, J. I. M., Danared, H., Dancila, D., André, J. P. A. M. D., Delahaye, J. P., Degenkolb, S., Julio, D. D. D., Dracos, M., Dunne, K., Efthymiopoulos, I., Ekelöf, T., Eklund, L., Eshraqi, M., Esteban, I., Fanourakis, G., Farricker, A., Fernandez-Martinez, E., Ferreira, M. J., Fertl, M., Fierlinger, P., Folsom, B., Frank, A., Fratangelo, A., Friman-Gayer, U., Fukuda, T., Fynbo, H. O. U., Sosa, A. G., Gazis, N., Gålnander, B., Geralis, T., Ghosh, M., Gokbulut, G., Gomez-Cadenas, J. J., Gonzalez-Alonso, M., Gonzalez, F., Halić, L., Happe, C., Heil, P., Heinz, A., Herde, H., Holl, M., Jenke, T., Jenssen, M., Jericha, E., Johansson, H. T., Johansson, R., Johansson, T., Kamyshkov, Y., Topaksu, A. K., Kildetoft, B., Kirch, K., Kliček, B., Klinkby, E., Kolevatov, R., Konrad, G., Kozioł, M., Krhač, K., Kupść, A., Łacny, Ł., Larizgoitia, L., Lewis, C. M., Lindroos, M., Lychagin, E., Lytken, E., Maiano, C., Marciniewski, P., Markaj, G., Märkisch, B., Marrelli, C., Martins, C., Meirose, B., Mezzetto, M., Milas, N., Milstead, D., Monrabal, F., Muhrer, G., Nepomuceno, A., Nesvizhevsky, V., Nilsson, T., Novella, P., Oglakci, M., Ohlsson, T., Olvegård, M., Oskarsson, A., Ota, T., Park, J., Patrzalek, D., Perrey, H., Persoz, M., Petkov, G., Piegsa, F. M., Pistillo, C., Poussot, P., Privitera, P., Rataj, B., Ries, D., Rizzi, N., Rosauro-Alcaraz, S., Rozpedzik, D., Saiang, D., Santoro, V., Schmidt, U., Schober, H., Schulthess, I., Silverstein, S., Simón, A., Sina, H., Snamina, J., Snow, W. M., Soldner, T., Stavropoulos, G., Stipčević, M., Szybiński, B., Takibayev, A., Tang, Z., Tarkeshian, R., Theroine, C., Thorne, J., Terranova, F., Thomas, J., Tolba, T., Torres-Sánchez, P., Trachanas, E., Tsenov, R., Uggerhøj, U. I., Vankova-Kirilova, G., Vassilopoulos, N., Wagner, R., Wang, X., Wildner, E., Wolke, M., Wurtz, J., Yiu, S. C., Yoon, S. G., Young, A. R., Zanini, L., Zejma, J., Zerzion, D., Zimmer, O., Zormpa, O. & Zou, Y., 2023 juli 28, I: Physics Reports. 1023, s. 1-84 84 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

 • The Chirality-Flow Formalism and Optimising Scattering Amplitudes

  Lifson, A., 2023 mars 27, Lund: MediaTryck Lund. 268 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

  Fil
 • MCnet Summer School and Cracow School of Theoretical Physics

  Torbjörn Lundberg (medverkande), Andrzej Siódmok (organisatör), Christian Gutschow (organisatör), Stefan Gieseke (organisatör), Leif Lönnblad (huvudtalare), Jonathan Butterworth (huvudtalare), Simon Plätzer (huvudtalare), Michelangelo Mangano (huvudtalare), Staszek Jadach (huvudtalare), Pawel Brückman de Renstrom (huvudtalare), Ramon Winterhalder (huvudtalare), Jonas Lindert (huvudtalare), James Whitehead (inbjuden talare), Alan Price (medverkande), Andrew Lifson (medverkande), Chiara Le Roux (deltagare), Javira Altmann (deltagare), Marius Utheim (medverkande), Michael H. Seymour (medverkande) & Timea Vitos (deltagare)

  2022 juni 192022 juni 25

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs

 • Fysikdagarna 2022

  Torbjörn Lundberg (organisatör)

  2022 juni 152022 juni 17

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

  Fil
 • NMT-dagarna 2022

  Torbjörn Lundberg (föreläsare) & Mattias Sjö (föreläsare)

  2022 mars 142022 mars 18

  Aktivitet: Föredrag eller presentationFöreläsning/debatt/seminarium för allmänheten