Teoretisk populationsekologi och evolution

 • Telefon+46462223767, +46462224206
 • BesöksadressVisa på karta

  Ekologihuset, Sölvegatan 37

  223 62 Lund

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Ekologihuset, Sölvegatan 37

  223 62 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskargruppen Teoretisk populationsekologi och evolutions studerar grundläggande ekologiska och evolutionära frågor såsom artbildning, ekologiska samhällens dynamik och evolution, beteende- och livshistoriestrategier, och anpassningar till föränderliga miljöer. Effekter av klimatförändringar och skötseln av fisk- och viltpopulationer är viktiga tillämpningsområden.

Forskning

I forskargruppen söker vi kunskap om var, när och hur olika arter förekommer, hur de beter sig eller hur de samverkar. Vi är fascinerade av livet i alla dess former och förenas av viljan att förstå och kunna förklara saker som går att observera på olika sätt i naturen. Bland annat studerar vi hur nya arter bildas. I vår forskning undersöker vi också naturens årscykler. Bland annat studerar vi blomning, lövsprickning och flyttfåglarnas ankomst och hur klimatförändringar bidrar till att årscykler förskjuts. Vi vet att vissa arter redan anpassat sig till att våren kommer tidigare. Varför har vissa arter anpassat sig medan andra inte har gjort det? Hur påverkar de varandra och vad kommer att hända i framtiden? Ett av våra viktigaste hjälpmedel är matematiska modeller. Modellerna är förenklingar av verkligheten, men kan användas som en beskrivning eller för att bättre förstå eller synliggöra samband.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 14 – Hav och marina resurser
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren