• Telefon+4646173843
  • BesöksadressVisa på karta

    Skånes universitetssjukhus

    221 85 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Klaffkirurgi. Coronarkärlens cirkulations- och receptorfysiologi. Cerebrala effekter av extracorporeal cirkulation. Coronarkirurgi utan hjärt-lungmaskin. Transplantation (hjärta och lungor). Hjärt-lungräddning.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren