FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
  • Nils Haglund

    Peik Gustafsson (Tredje handledare), Karin Källén (Första/primär/huvudhandledare), Maria Råstam (Andra handledare) & Sven-Olof Dahlgren (Tredje handledare)

    20102017 sep. 8

    Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande