• Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskargruppen jobbar med ämnet trafiksäkerhet och sambandet mellan trafikantbeteende och trafiksäkerhet. Kompetensen omfattar följande frågor och forskningsmetoder: Nollvisionen och Safe System statistisk olycksanalys och olycksmodellering underrapportering av olyckor och datakvalité surrogatindikatorer för trafiksäkerhet och proaktiva analysmetoder utvärdering av trafiksäkerhetsåtgärder oskyddade trafikanter, inklusive dessa singelolyckor cykelstabilitet mikroscopisk trafiksimulering fotgängare- och cykeldynamik Virtual Reality för trafiksäkerhetsstudier avancerade tekniska metoder (t.ex. videoanalys, drönare) för datainsamling trafikmodellering av evakueringsscenarier trafiksäkerhet i låg- och medelinkomstländer.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren