Undersökning av molekylära sjukdomsmekanismer vid blodcancer

Enhetsprofil

Beskrivning

Urban Gullberg är forskargruppschef för forskargruppen

Forskning

Blodcancer (leukemi) drabbar i alla åldrar och behandlingsresultaten är ofta dåliga. På senare år har nya behandlingsmetoder tillkommit som bygger på att vi bättre förstår vad som händer inne i cancercellerna. Fortfarande kan dock tyvärr många patienter inte botas och därför behövs ytterligare och mer detaljerad kunskap. Vi fokuserar på ett protein i cancercellerna som visats vara viktigt för sjukdomsuppkomst. Proteinet, som kallas WT1, är en transkriptionsfaktor, d.v.s. det styr hur olika gener slås på och av i cellen. Vi undersöker med avancerade tekniker hur WT1 verkar i cellen. Särskilt intresserar vi oss för hur de skador på proteinerna som man ser i cancercellerna bidrar till cancerutveckling och hur cancercellerna blir motståndskraftiga mot behandling. Vår forskning kommer att leda till ny kunskap om blodcancer. Vi hoppas det kan bidra till att ännu fler patienter i framtiden kan botas från dessa svåra sjukdomar.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande