Enhetsprofil

Beskrivning

Martin L Olsson är forskargruppsledare för den här forskargruppen

Forskning

Den röda blodkroppen är kroppens vanligaste cell och bär ytmolekyler som kallas blodgrupper. Vår forskning kartlägger nya blodgrupper, identifierar deras genetiska bas och tar reda på hur de interagerar med omvärlden. Forskningens syfte är bl.a. att öka förenligheten vid transfusion, transplantation och graviditet – tillstånd då blodgrupperna spelar stor roll för lyckade utfall. Den svenska sjukvården använder varje år nästan en halv miljon blodpåsar från givare, vars blodgrupper måste anpassas till patienternas för ökad transfusionssäkerhet. Vi vill klargöra interaktionen mellan blodgrupper och andra molekyler, celler och sjukdomsalstrande mikroorganismer. I samarbete med andra har vi t.ex. visat att vissa blodgrupper skyddar mot infektion med HIV eller malaria i provrörsförsök. Forskningen finansieras bl.a. av VR, ALF och KAW och omfattar 3 huvudspår:
I. Upptäckt av nya blodgrupper
II. Blodgrupper i samspelet mellan värd och patogener
III. Den röda blodkroppens roll vid blodstillning

Fria nyckelord

  • Erytrocyt
  • malaria
  • genotyp
  • transfusion
  • blodgrupp

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren