Enhetsprofil

Beskrivning

Forskning

Den röda blodkroppen är kroppens vanligaste cell och bär ytmolekyler som kallas blodgrupper. Vår forskning kartlägger nya blodgrupper, identifierar deras genetiska bas och tar reda på hur de interagerar med omvärlden. Forskningens syfte är bl.a. att öka förenligheten vid transfusion, transplantation och graviditet – tillstånd då blodgrupperna spelar stor roll för lyckade utfall. Den svenska sjukvården använder varje år nästan en halv miljon blodpåsar från givare, vars blodgrupper måste anpassas till patienternas för ökad transfusionssäkerhet. Vi vill klargöra interaktionen mellan blodgrupper och andra molekyler, celler och sjukdomsalstrande mikroorganismer. I samarbete med andra har vi t.ex. visat att vissa blodgrupper skyddar mot infektion med HIV eller malaria i provrörsförsök. Forskningen finansieras bl.a. av VR, ALF och KAW och omfattar 3 huvudspår:
I. Upptäckt av nya blodgrupper
II. Blodgrupper i samspelet mellan värd och patogener
III. Den röda blodkroppens roll vid blodstillning

Nyckelord

  • Erytrocyt
  • malaria
  • genotyp
  • transfusion
  • blodgrupp

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren