Translationella genomiska och funktionella studier av leukemi

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskning

Målet med vår forskning är att förbättra diagnostik samt prognosbedömning för akuta leukemier genom systematisk kartläggning av genetiska förändringar med sekvensering, öka vår insikt i hur genetiska förändringar kan orsaka leukemi, samt identifiera cellytemarkörer på leukemiska stamceller som kan användas för riktad terapi. Forskningsprojekt: I vår forskningsgrupp gör vi en detaljerad karaktärisering av nydiagnostiserade akuta leukemier med omfattande sekvenseringsmetoder där nyckelfynd överförs och implementeras i klinik för att förbättra och förenkla rutinanalys. Vi följer även upp nya genetiska fynd med funktionella studier för att undersöka hur förändringarna orsakar leukemi, samt identifierar nya markörer på cellytan som kan användas för antikroppsbaserad behandling. Vi fokuserar även på att konceptuellt visa på möjligheten med antikroppsbaserad terapi i relevanta sjukdomsmodeller.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Cell- och molekylärbiologi
  • Hematologi
  • Medicinsk genetik

Nyckelord

  • Leukemi
  • screening
  • bionformatik
  • leukemiska stamceller
  • immundefekta möss
  • målstyrd behandling

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren