• BesöksadressVisa på karta

    CRC, Hus 91 plan 12, Jan Waldenströms gata 35

    Malmö

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Under de senaste 100 åren har vi successivt minskat vår dagliga fysiska aktivitet. Eftersom vi är mindre vältränade, svagare och mer överviktiga har benägenheten att drabbas av sjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar ökat. WHO rapporterar att 25% av vuxna inte uppfyller de globala rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet. Vår forskningsenhet är intresserad av att lära sig hur genetisk variation påverkar skelettmuskelfunktionen och hela kroppens ämnesomsättning. Vi använder translationella metoder och genomför studier på människor där vi bla tar muskelbiopsier. Från dessa biopsier isoleras muskelstamceller som sedan används för prekliniska mätningar. I våra projekt kombinerar vi fysiologiska mätningar som VO2max, styrka och glukostolerans med prekliniska, t.ex. RNAseq, fibertypning och exon-skipping. Vi hoppas att denna forskning kommer att leda till en ny förståelse av skelettmuskelfunktion med implikationer främst för människors hälsa, men också ge svar på grundläggande evolutionära frågor.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Endokrinologi och diabetes
  • Kardiologi

Fria nyckelord

  • Typ 2 diabetes

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren