• Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Min forskning är inriktad på att studera det medfödda immunsystemet vid kroniska lungsjukdomar. I synnerhet undersöks patofysiologiska mekanismer i samband med exponering för allergener och mikrobiella patogener (virus och bakterier) vid astma och KOL. Forskningen är translationell och inbegriper såväl kliniska data och patientprover som cellsystem och djurmodeller. Forskningen bedrivs i nära samarbete med forskargruppen Respiratorisk immunfarmakologi på BMC i Lund.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren