• Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Min forskning är inriktad på att studera det medfödda immunsystemet vid kroniska lungsjukdomar. I synnerhet undersöks patofysiologiska mekanismer i samband med exponering för allergener och mikrobiella patogener (virus och bakterier) vid astma och KOL. Forskningen är translationell och inbegriper såväl kliniska data och patientprover som cellsystem och djurmodeller. Forskningen bedrivs i nära samarbete med forskargruppen Respiratorisk immunfarmakologi på BMC i Lund.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren