Grundutbildning i fysik inom naturvetenskapliga fakulteten