Enheten för Biologisk Psykiatri och Precisionspsykiatri

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Depression, Biomarkörer, Kliniska prövningar

Forskning

Eftersom många patienter med depression inte blir friska med nuvarande behandlingar är det viktigt att studera biologiska mekanismer bakom sjukdomen för att identifiera nya angreppspunkter för mediciner och biologiska markörer för prognos och behandlingssvar. Vi undersöker biologiska mekanismer bakom depression med fokus på inflammation, oxidativ/cellulär stress, neurotransmittorer, mitokondriell dysfunktion, vitamin D, tarmfloran och hjärnavbildning. Depression innefattar flera olika symptom vilka i sin tur kan vara kopplade till olika biologiska förändringar och nervkretsbanor i hjärnan. Målsättningen med vårt projekt är att kartlägga biologin bakom olika undergrupper av depression, och sedan behandla individer med olika typer av depression med specifika behandlingar. Genom vår forskning hoppas vi att man ska kunna skräddarsy depressionsbehandling i framtiden vilket skulle vara en mycket stor förbättring för alla som är drabbade.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren