Enheten för translationell obstetrisk forskning

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Vår forskargrupp studerar olika aspekter av preeklampsi; 1) molekylära faktorer involverade i sjukdomsetiologin, t.ex fritt fosterhemoglobin, globin och järn, 2) undersöka luftföroreningars betydelse för utvecklingen av preeklampsi, 3) utvärdering av proteinerna hemopexin och alfa-1-mikroglobulin som prediktiva och diagnostiska biomarkörer för preeklampsi och intrauterin tillväxthämning, 4) studera tarmfloran vid preeklampsi, 5) studera kärlmekanismer inblandade i ökad långsiktig risk för hjärt-kärlsjukdom efter preeklampsi, 6) utvärdera nya terapeutiska kandidater för preeklampsi i djurmodeller, 7) dokumentera kvinnors erfarenheter av preeklampsi, 8) utvärdera psykologiska mekanismer verksamma vid beslutsfattandet i akuta obstetriska nödsituationer.

Beskrivning

Preeklampsi är ett allvarligt graviditetsrelaterat tillstånd som årligen drabbar 10 miljoner kvinnor världen över. Etiologin är ännu okänd och diagnosen ställs baserad på moderns kliniska symptom: högt blodtryck och någon organpåverkan som debuterar efter 20 veckors graviditet. För närvarande är förlossning den enda ”boten”. Preeklampsi medför en ökad långsiktig risk för utveckling av hjärt-kärlsjukdom och stroke. Tillförlitliga test för tidig diagnos och prognosbedömning saknas, liksom en säker och effektiv farmakologisk behandling.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren