Universitetets kultur- och museiverksamheter

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Mer om oss

Lunds universitets kultur- och museiverksamheter (LUKOM)

Lunds universitet har genom Botaniska trädgården, Historiska museet och Skissernas Museum samlingar i världsklass och genom Musikcentrum Odeum en 250-årig musikverksamhet. Lunds universitets kultur- och museiverksamheter (LUKOM) erbjuder det omgivande samhället, liksom anställda och studenter, ett rikt kulturliv som förmedlar kulturarv och söker nya konstnärliga uttryck relevanta för vår samtid. De utgör en arena för utveckling av forskning och utbildning samt erbjuder mötesplatser för universitetet och dess omvärld.

 

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren