Upper Gastrointestinal Surgery

  • Telefon+4646171432

Enhetsprofil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi
  • Gastroenterologi

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren