Upper Gastrointestinal Surgery

  • Telefon+4646171432
  • Besöksadress

    Universitetssjukhuset

    221 84 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi
  • Gastroenterologi

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren