• Telefon+4640962600, +4640336741
  • BesöksadressVisa på karta

    Jan Waldenströms gata 47, plan 4

    Malmö

    Sverige

Enhetsprofil

Vi har tidigare karaktäriserat receptorer i olika kärl inom reproduktionsorganen. Numera koncenterar vi oss på urogynekoloisk forskning och just nu problemet med överaktiv blåsa. Vi studerar olika behandlingsstrategier för denna diagnos och gör urodynamiska bedömningar samt psykologiska skattningar.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reproduktionsmedicin och gynekologi
  • Cell- och molekylärbiologi

Nyckelord

  • Blåsa

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren