• Telefon+4640962600, +4640336741
 • BesöksadressVisa på karta

  Jan Waldenströms gata 47, plan 4

  Malmö

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Vi har tidigare karaktäriserat receptorer i olika kärl inom reproduktionsorganen. Numera koncenterar vi oss på urogynekoloisk forskning och just nu problemet med överaktiv blåsa. Vi studerar olika behandlingsstrategier för denna diagnos och gör urodynamiska bedömningar samt psykologiska skattningar.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Reproduktionsmedicin och gynekologi
 • Cell- och molekylärbiologi

Fria nyckelord

 • Blåsa

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren