• BesöksadressVisa på karta

  Jan Waldenströms gata 5, plan 2

  20502 MALMÖ

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Jan Waldenströms gata 5

  20502 MALMÖ

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Enheten för klinisk och experimentell urotelialcancerforskning bedriver translationell och klinisk urotelialcancerforskning. Målet är förbättrad prognosbedömning och biomarkörer och andra metoder för prediktion och monitorering av behandlingsrespons, och därmed av betydelse för behandlingsval för patienter med urotelial cancer (blåscancer, njurbäckencancer och uretärcancer). De kliniska projekten arbetar mot optimal kirurgisk behandling med minimerade komplikationer samt förbättrade funktionella resultat vid behandling av patienter med urotelial cancer. Bilderna ovan visar vävnadssnitt med basal/skivepitelcancerlik (vänstra bilderna) och genomiskt instabil subtyp (högra bilderna) vid blåscancer med H&E färgning (överst) och immunhistokemisk färgning med KRT5 (nederst).

Forskning

Fredrik Liedberg är forskargruppsledare för den här forskargruppen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Cancer och onkologi
 • Cell- och molekylärbiologi

Nyckelord

 • Urotelial karcinom
 • kemoterapi
 • radikal cystektomi

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren