Vetenskap och Beprövad Erfarenhet (VBE)

  • Telefon+46462220923

Enhetsprofil

Beskrivning

VBE är ett tvärvetenskapligt program finansierat av RJ.

Forskning

VBE - Science and Proven Experience - is a research program funded by Riksbankens Jubilieumsfond, the Swedish Foundation for Humanities and Social Sciences. The program started on January 1st, 2015, and will continue until the end of December 2020. VBE has an interdisciplinary and international profile and it ties together researchers from Philosophy, Psychology, Cognitive Science, Law, Medicine and Economics. The participants represent Harvard Medical School and the Carnegie Mellon University (US), University of Leeds (UK) and further Malmö University, Lund University and the Swedish Council on Health Technology Assessment (SBU), in Sweden. We want our decisions to be founded on scientific evidence – and on practical experience, two types of evidence with uncertain natures. This programme seeks to understand these two fundamental forms of evidence in terms that allow making best use of each in our decision making. In so doing, we will clarify an unease truce between the two that has long confused, enriched,

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren