• Telefon+46462113417, +46462229673

Enhetsprofil

Forskning

Blodkärlsväggen är uppbyggd av tre lager; intima, media och adventitia. Median består av glatta muskelceller och bindväv. Den ger styrka till kärlväggen och reglerar blodtryck och blodflöde genom kontraktion. Bindväven är ett välorganiserat nätverk som består av bl a kollagener, proteoglykaner och glykoproteiner. Förutom att ge stryrka till kärlväggen så har bindvävsproteinerna stor betydelse för reglering av glatta muskelcellers funktion. Vid patologiska tillstånd sker stora förändringar i sammansättningen av blodkärlens bindväv. En nyckelmekanism är när glatta muskelceller omvandlas från en kontraktil till en syntetisk fenotyp, vilket resulterar i bildning av nya eller på olika sätt modifierade bindvävsproteiner.

Beskrivning

Vår forskning är fokuserad på hur glatta muskelceller och deras bindväv kan påverka två olika sjukdomstillstånd, ateroskleros och pulmonell hypertension. Ateroskleros är den bakomliggande orsaken till hjärtinfarkt och stroke, ledande orsaker till morbiditet och mortalitet i västvärlden. Pulmonell hypertension betyder högt tryck i lungans blodkärl. Detta är ett allvarligt tillstånd där behandlingsmöjligheterna idag är otillräckliga.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren