Vattenförsörjnings- och avloppsteknik

  • Besöksadress

    Sverige

Nätverk

VA Syd

Extern organisation: Företag

Lund University

Extern organisation: Universitet

Federal Institute of Hydrology

Extern organisation: Offentlig sektor

Aarhus University

Extern organisation: Universitet

Ghent University

Extern organisation: Universitet

Umeå University

Extern organisation: Universitet

Cidade Universitaria

Extern organisation: Universitet

Hamburg Wasser

Extern organisation: Offentlig sektor

Göteborgs universitet

Extern organisation: Universitet

Aalborg University

Extern organisation: Universitet

DHI Sverige AB

Extern organisation: Företag

Bavarian Environment Agency

Extern organisation: Offentlig sektor

Gryaab AB

Extern organisation: Företag

German Water Centre (TZW)

Extern organisation: Forskningsinstitut