• Besöksadress

  Medicon Village, Byggnad 402 A

  Lund

  Sverige

 • Postadress

  Scheelevägen 2

  223 63 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskning

Muskuloskeletala sjukdomar (dvs sjukdomar i rörelseorganen) i bland annat nacke, skuldror, armar och händer, är ett problem i många arbetsmiljöer. Kvinnliga industriarbetare och manliga byggnadsarbetare är exempel på yrkesgrupper som ofta får den här typen av besvär, men även många i serviceyrken drabbas. Vi bedriver forskning med syfte att öka kunskapen om sambanden mellan fysisk belastning och sjukdom och har, med hjälp av bärbar teknisk utrustning, utvecklat metoder för mätning av arbetsställningar, arbetsrörelser och muskelaktivitet i arbetet. Metoderna är validerade och vi har applicerat dem på en lång rad yrken vilket har gett oss god kunskap om relevanta och riskfyllda exponeringsnivåer. Vi har dessutom en standardiserad klinisk undersökningsmetod, som används i fältstudier för kartläggning av sjukdom hos kvinnliga och manliga arbetstagare. Vår forskning rör dessutom nerv- och kärlskador i händerna hos personer som använder vibrerande verktyg i sitt arbete.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Miljömedicin och yrkesmedicin

Nyckelord

 • Muskuloskeletala sjukdomar
 • arbettsrörelser
 • muskelaktivitet

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren