Enhetsprofil

Beskrivning

Catarina Nordander är forskargruppsledare för forskargruppen

Forskning

Muskuloskeletala sjukdomar (dvs sjukdomar i rörelseorganen) i bland annat nacke, skuldror, armar och händer, är ett problem i många arbetsmiljöer. Kvinnliga industriarbetare och manliga byggnadsarbetare är exempel på yrkesgrupper som ofta får den här typen av besvär, men även många i serviceyrken drabbas. Vi bedriver forskning med syfte att öka kunskapen om sambanden mellan fysisk belastning och sjukdom och har, med hjälp av bärbar teknisk utrustning, utvecklat metoder för mätning av arbetsställningar, arbetsrörelser och muskelaktivitet i arbetet. Metoderna är validerade och vi har applicerat dem på en lång rad yrken vilket har gett oss god kunskap om relevanta och riskfyllda exponeringsnivåer. Vi har dessutom en standardiserad klinisk undersökningsmetod, som används i fältstudier för kartläggning av sjukdom hos kvinnliga och manliga arbetstagare. Vår forskning rör dessutom nerv- och kärlskador i händerna hos personer som använder vibrerande verktyg i sitt arbete.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Fria nyckelord

  • Muskuloskeletala sjukdomar
  • arbettsrörelser
  • muskelaktivitet

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren