Åke Lernmark

Expert, Professor i experimentell diabetes

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Immunogenetiken vid autoimmun (typ 1) diabetes och relaterade organ specifika autoimmuna sjukdomar har inte helt klarlagts. Vår forskning är fokuserad på betydelsen av HLA och icke-HLA genetiska faktorer när autoimmunitet utvecklas mot betacell specifika autoantigen inklusive insulin, GAD65, IA-2, ZnT8, INS-IGF2 och tetraspanin7. Cellulära och autoantikroppsmedierade funktioner studeras hos barn med förhöjd ärftlig risk för att utveckla en första autoantikropp, som visar sig vara antingen mot insulin i DR4-DQ8 barn eller mot GAD65 i DR3-DQ2 barn. Avsikten är att förstå sjukdomens etiologi genom att ta reda på om en omgivningsfaktor kan göras ansvaring för att trigga den autoimmuna reaktionen.

Dessa mekanismer studeras i TEDDY (The Environmental Determinants of Diabetes in the Young) studien. Under 2004-2010 screenades nära 60 000 nyfödda barn för ökad ärftlig risk för autoimmun (typ 1) diabetes och gluten intolerans, och 2525 barn följdes från 3 månaders ålder fyra gånger om året fram till fyra års ålder, och därefter två gånger om året till 15 års ålder. Barn (10%) som utvecklade autoantikroppar mot betaceller fortsatte att följas fyra gånger om året. TEDDY studien bekostas av National Institute of Health (NIH) i USA och omfattar tre kliniker i USA (Georgia/Florida, Colorado och Washington State), Finland, Tyskland och Sverige. De svenska barnen står för 30% av deltagarna. Barn födda 2000-2004 i Diabetes Prediktion i Skåne (DiPiS) studien studeras på liknande sätt.

Vår forskning innefattar också att identifiera autoantigen, och utveckla metoder att bestämma autoantikroppar och cellulära metoder att bestämma hur autoantigen kan trigga autoimmunitet. Studier omfattar också undersökningar hur Pandemrix vaccinet som användes att vaccinera en stor del av befolkningen kunde inducera narkolepsi bara hos personer med HLA DQB1*06:02. Studier av primär prevention kommer att genomföras i ett internationellt samarbete med Global Platform for the Prevention of Autoimmun Diabetes (GPPAD). Sekundär prevention av autoimmun diabetes genomföres i samarbete med TrialNet, en NIH sammanslutning där vi är ett TrialNet Center för Sverige.  Preventionsstudier genomföres i TEDDY Family study (TEFA med stöd av Juvenile Diabetes Research Foundation) där vi tar reda på om glutenfri kost kan förbättra betacellernas funktion hos personer med flera betacellsautoantikroppar.

Experimentellt genomför vi genetiska och funktionella studier på den spontandiabetiska BB råttan för att förklara hur monogen diabetes kan uppstå när Gimap5, ett anti-apoptopiskt protein inte längre uttrycks.

Sammantaget går vår forskning ut på att förutsäga och förebygga autoimmun (typ 1) diabetes genom att kombinera screening för HLA högrisk gener och icke-HLA gener för att identifiera personer med hög risk att utveckla en första autoantikropp efter en ännu okänd triggande faktor i miljön. Studier av primär och sekundär prevention genomföres för att till sist kunna förebygga och bota autoimmun (typ 1) diabetes.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Endokrinologi och diabetes

Fria nyckelord

  • Autoimmun diabetes
  • Typ 1-diabetes
  • Betacellautoimmunitet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Åke Lernmark är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren