Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning fokuserar på förändringar i fåglarnas antal och utbredning i Sverige och då inte minst på hur de påverkas av förändringar i klimat och naturmiljöer. Både i Sverige och i Europa reagerar fåglarna snabbt på ett varmare klimat.

Denna forskning anknyter starkt till mitt arbete som chef för Svensk Fågeltaxering, ett landsomfattande program för att följa förändringar i den svenska fågelfaunan.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Naturvetenskap
 • Ekologi

Fria nyckelord

 • fåglar
 • monitoring
 • bevarandebiologi
 • migration

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Åke Lindström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren