Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning fokuserar på förändringar i fåglarnas antal och utbredning i Sverige och då inte minst på hur de påverkas av förändringar i klimat och naturmiljöer. Både i Sverige och i Europa reagerar fåglarna snabbt på ett varmare klimat.

Denna forskning anknyter starkt till mitt arbete som chef för Svensk Fågeltaxering, ett landsomfattande program för att följa förändringar i den svenska fågelfaunan.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap
  • Ekologi

Nyckelord

  • fåglar
  • monitoring
  • bevarandebiologi
  • migration

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Åke Lindström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren