Foto av Åke Nilsson

Åke Nilsson

Professor emeritus

Personlig profil

Forskning

Forskning inom medicinsk kemi och sedan 1976 inom gastroenterologi och internmedicin. Huvudinriktningen är digestion, absorption och transport av polära lipider, ett fält som bl a har en stark knytning till fosfolipidernas och sfingolipidernas roll vid utveckling av inflammatorisk tarmsjukdom. I den kliniska verksamheten har behandling av inflammatorisk tarmsjukdom och under senare år av kort tarm syndrom varit ett huvudintresse. I samarbete med professor Rui-Dong Duan nyligen visat i såväl kliniska som experimentella studier att enzymet alkaliskt sfingomyelinas, som upptäckts, renats och klonats i gruppen har antiinflammatoriska och anticancer effekter, som bl a motverkar coloncancer.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Åke Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren