Foto av Åsa Davidsson

Åsa Davidsson

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Docent Åsa Davidsson är anställd vid Institutionen för kemiteknik vid Lunds universitet och är främst verksam inom VA-teknik. Hon har mer än 15 års erfarenhet inom biogasområdet. Förutom undervisning arbetar hon för närvarande med olika forskningsprojekt om avfallshantering och avloppvattensrening, med inriktning på anaerob nedbrytning, avlägsnande av mikroföroreningar och "nya" hållbara system i stadsinfrastrukturen för att säkerställa återanvändning av näringsämnen och energi från avfallsströmmar.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 14 – Hav och marina resurser

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Teknik och teknologier

Fria nyckelord

 • vatten
 • miljöteknik
 • reningsteknik
 • biogas

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Åsa Davidsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren